Achtergrond voor huisartsen

Stabiele Angina Pectoris

Het is op basis van klachten en risico-inschatting moeilijk om vroegtijdig de diagnose coronairlijden te stellen dan wel met zekerheid uit te sluiten. Het is de verwachting dat vroegtijdige herkenning en behandeling ernstige klachten in de toekomst, zoals een hartinfarct of hartstilstand, voorkomt. Conform de nieuwe NHG-Standaard stabiele Angina Pectoris (AP) wordt aanbevolen om alle patienten met niet-acute pijn op de borst en verdenking op coronairlijden, of de wens om dit uit te sluiten, naar de cardioloog te verwijzen. Dit gaat om patienten met typische- en atypische AP klachten en soms ook met vage klachten (aspecifieke thoracale klachten). De verwijzing naar de cardioloog is mede ingegeven door het feit dat geavanceerde diagnostiek, zoals een CT (computertomografie), nu niet beschikbaar is in de eerste lijn. Volgens internationale richtlijnen en recente Nederlandse literatuur kan de CT worden overwogen voor stratificatie.

Met de CONCRETE studie wordt onderzocht of een meer betrouwbare en vroegtijdige diagnostiek en behandeling van coronairlijden in de huisartsenpraktijk mogelijk is door de huisarts toegang te geven tot de CT-kalkscore test.

De voorgestelde diagnostische test

Met een computertomografie (CT) scan kan het calciumgehalte in de kransslagaders gemeten worden. Er is maar een zeer kleine hoeveelheid Röntgenstralen nodig (minder dan wat iemand in 6 maanden in Nederland uit het milieu krijgt) om de CT-kalkscore scan te verrichten. Vrijwel iedereen kan deze test ondergaan en het toedienen van contrast is niet nodig. Het totale onderzoek neemt zo’n 10 minuten in beslag. De kalkscore is een zeer gevoelige test voor vroege slagaderziekte. Een kalkscore >0 betekent de aanwezigheid van tenminste enige slagaderziekte. De kalkscore neemt toe met de leeftijd en is in het algemeen hoger voor mannen dan voor vrouwen. Aan de hand van een kalkscore percentiel wordt aangegeven hoe hoog de kalkscore is ten opzichte van personen met dezelfde leeftijd en geslacht. Dit laat zien of er vroegtijdige ontwikkeling van slagaderziekte is (figuur). Een hoge kalkscore maakt slagadervernauwing als oorzaak van de klachten waarschijnlijker en kan mogelijk gebruikt worden om te selecteren welke patiënten doorverwezen moeten worden naar de specialist.

Kalkscore

Het is op dit moment onduidelijk of de kalkscore ook in de eerstelijns setting relevante slagaderziekte beter kan aantonen dan wel uitsluiten. Daarnaast is het onduidelijk of de diagnose van vroege slagaderziekte op basis van de kalkscore, klinische uitingen van hartziekte in de toekomst voorkomt door vroege behandeling conform de NHG-Standaard 'Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)'.