Het onderzoek voor patiënten

Het doel van het onderzoek is om te evalueren welk beleid (reguliere zorg of CT-kalkscoretest) het beste gebruikt kan worden om slagaderziekte aan te tonen of uit te sluiten, bij patiënten met pijn op de borst klachten die zich bij de huisarts melden.

Daarnaast wordt er onderzocht hoe vaak slagaderziekte in een vroeg stadium wordt opgespoord. En worden uw klachten door de tijd heen onderzocht en welke invloed deze klachten hebben op uw kwaliteit van leven. Tevens wordt er nagegaan hoe vaak er sprake is van doorverwijzing naar de cardioloog, vervolg diagnostiek, dotterbehandeling en het optreden van een hartinfarct of hartstilstand. Ook wordt er gekeken of er een verband is tussen de klachten die u ervaart, risicofactoren voor hart- en vaatziekten en de diagnose kransslagardeziekte. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is dat de huisarts vaker en vroeger slagaderziekte kan herkennen en aan de andere kant veilig kan uitsluiten.

Dit betreft een door de Hartstichting gefinancierd project.

Wat betekent meedoen voor u?

U wordt gevraagd om toestemming te geven om gegevens te verzamelen bij uw huisarts en zo nodig in het ziekenhuis. Ook wordt u gevraagd om in totaal 4 vragenlijsten, gedurende 2 jaar, in te vullen. Middels een meerkeuze vragenlijst wordt u gevraagd naar uw kwaliteit van leven en aan het begin van de studie worden open vragen gesteld over de klachten die ervaart. Het invullen van de eerste vragenlijst zal ongeveer 30 minuten van uw tijd in beslag nemen, de daaropvolgende vragenlijsten 5 tot 10 minuten.

De informatie die dit oplevert, zal via nieuwe analysetechnieken worden onderzocht. Zo kan er onderzocht worden welke klachten bij mannen en vrouwen de kans op slagaderziekte hoger of lager maken. Daarnaast wordt deze informatie verwerkt in een app zodat huisartsen en patiënten kunnen bepalen wat het risico op slagaderziekte is.